Please select your page

Disertacion i Sonila Bele - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "VLERËSIMI I MORFOLOGJISË DHE FUNKSIONIT DIASTOLIK TË VENTRIKULIT 

TË MAJTË NË HIPERTENSIONIN E SHTATZËNISË"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

   Prof. Dr. Luljeta Çakërri                                            Sonila Bele

                                                                     

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Sonila Bele duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×