Please select your page

Disertacion i Elmas Shaqiri - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "STUDIM MJEKO-LIGJOR MBI MJEKIMIN E PAKUJDESSHËM NË PRAKTIKËN MJEKËSORE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

      Prof. Dr. Bardhyl Çipi                                                Elmas Shaqiri

                                                                     

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Elmas Shaqiri duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×