Please select your page

Disertacion i Enriketa Kroi - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "DIAGNOZA MODERNE E PATOLOGJIVE MALINJE TE GJENDRAVE MAMARE 

DHE TRAJTIMI MODERN I TYRE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

      Prof. Dr. Nikita Manoku                                            Enriketa Kroi

                                                                     

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Enriketa Kroi duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×