Please select your page

Disertacion i Ditila Doracaj - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "INVESTIGIMI I TREGUESVE TË RRITJES DHE TË SHËNDETIT TË FËMIJËVE NËPËRMJET

VLERËSIMIT TË NJOHURIVE, SJELLJEVE DHE PRAKTIKAVE SHËNDETËSORE NË FAMILJE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

      Prof. Dr. Luljeta Çakërri                                            Ditila Doracaj

                                                                     

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Ditila Doracaj duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×