Please select your page

Disertacion i Eugena Tomini (Erindi) - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "SURVEJANCA BIOLOGJIKE E AGJENTËVE INFEKTIVË

TEK INDIVIDËT E POLITRANSFUZUAR NË SHQIPËRI"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

                       Prof. Asc. Silva Bino                                                  Eugena Tomini (Erindi)

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Eugena Tomini (Erindi) duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×