Please select your page

Disertacion i Anila Kristo - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "NDIKIMI I FAKTORËVE ANTROPOMETRIKË (MOSHA, GJINIA, PESHA, GJATËSIA,

BMI DHE INDEKSET HEPATOSPLENIKE) NË MJEKIMIN E HEPATITIT KRONIK C"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

   Prof. Asc. Nikollaq Leka                                            Anila Kristo

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Anila Kristo duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×