Please select your page

Disertacion i Laura Pajaziti - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "STUDIM I EFIKASITETIT TË DISA PROTOKOLLEVE NË TRAJTIMIN

E FORMAVE TË NDRYSHME TË ONIKOMYKOZËS"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

      Prof. Dr. Ermira Vasili                                               Laura Pajaziti

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Laura Pajaziti duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×