Please select your page

Disertacion i Fatmir Bilaj - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "VLERËSIMI PRE-OPERATOR I KANCERIT TË STOMAKUT: KRAHASIMI I IMAZHERISË

ME REZONANCË MAGNETIKE ME CT SPIRAL, TË KORRELUARA ME TË DHËNAT

KIRURGJIKALE DHE HISTOPATOLOGJIKE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

    Prof. Dr. Maksim Çela                                               Fatmir Bilaj

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Fatmir Bilaj duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×