Please select your page

Disertacion i Iris Allajbeu - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "CT ANGIOGRAFIA E ARTERIEVE KORONARE DHE FAKTORЁT TRADICIONALЁ

TЁ RREZIKUT KORONAR NЁ SHQIPЁRI"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

    Prof. Dr. Krenar Preza                                              Iris Allajbeu

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Iris Allajbeu duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×