Please select your page

Disertacion i Yllka Themeli - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "NEFROPATIA DIABETIKE: STUDIM EPIDEMIOLOGJIK DHE KLINIK"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

      Prof. Dr. Myftar Barbullushi                                     Yllka Themeli

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Yllka Themeli duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×