Please select your page

Disertacion i Elvira Baze - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

 

TEMA: "PREVALENCA E MBIPESHËS DHE OBEZITETIT TEK FËMIJËT 7-8 VJEÇARË

TË QYTETIT TË TIRANËS. NDIKIMI I FAKTORËVE TË BRENDSHËM

DHE TË JASHTËM NË SHTIMIN E SAJ"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

 Prof. Dr. Thanas Furrera                                           Elvira Baze

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Elvira Baze duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×