Please select your page

Disertacion i Etleva Rustami - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

 

TEMA: "NDIKIMI I LINDJEVE ME SEXIO-CESAREA, KRAHASUAR ME LINDJEN VAGINALE,

LIDHUR ME SËMUNDSHMËRINË AMËTARE DHE ATË NEONATALE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

        Prof. Dr. Nikita Manoku                                            Etleva Rustami

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Etleva Rustami duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×