Please select your page

Disertacion i Ilda Mallkuçi - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

 

TEMA: "STUDIM CILËSOR I DISA PREPARATEVE FARMACEUTIKE QË PËRMBAJNË SELEN,

MËRKUR DHE SQUFUR ELEMENTAR"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

     Prof. Dr. Pranvera Lazo                                            Ilda Mallkuçi

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Ilda Mallkuçi duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×