Please select your page

Disertacion i Gentiana Çekodhima - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "LEZIONET POLIPOIDE TË TRAKTIT GASTROINTESTINAL DHE

FREKUENCA E NDRYSHIMEVE DISPLAZIKE E MALINJE NË TO"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

                 Prof. Dr. Mehdi Alimehmeti                                     Gentiana Çekodhima

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Gentiana Çekodhima duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×