Please select your page

Disertacion i Florian Dashi - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "EPILEPSIA NE GLIOMAT E GRADES SE ULET

KORRELIMET ELEKTROKLINIKE, TRAJTIMI DHE EVIDENTIMI

I FAKTOREVE TE INTRAKTABILITETIT"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

     Prof. Dr. Mentor Petrela PU-PH Paris                      Florian Dashi

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Florian Dashi duke klikuar në këtë link 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×