Please select your page

Disertacion i Brunilda Elezi - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

 

TEMA: "ECURIA E TREGUESVE KLINIKË DHE BIOLOGJIK TË SËMURËVE

ME INFARKT AKUT TË MIOKARDIT NË RAJONIN E ELBASANIT"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

     Prof. Dr. Xheladin Çeka                                            Brunilda Elezi

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Brunilda Elezi duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×