Please select your page

Disertacion i Arben Gjonej - FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

 

 

TEMA: "PES EQUINOVARUSI KONGENITAL, EKSPERIENCA NËPËRMJET

TRAJTIMIT KONSERVATIV NGA TEKNIKU I GIPSIMIT ORTOPEDIK"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

     Prof. Dr. Eduard Gjika                                              Arben Gjonej

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Arben Gjonej duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×