Please select your page

Disertacion i Kastriot Shytaj - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISE

 

 

TEMA: "KRAHASIM I FARMAKOKINETIKËS ME FARMAKODINAMIKËN E ANTIHISTAMINIKËVE

TË GJENERATËS SË FUNDIT (SPT ME HISTAMINË) DHE VLEFSHMËRIA E TYRE

NË EKUIVALENCËN TERAPEUTIKE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

       Prof. Dr. Petrit Bara                                                   Kastriot Shytaj

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Kastriot Shytaj duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×