Please select your page

Disertacion i Leonard Simoni - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISE

 

 

TEMA: "OBEZITETI DHE ECURIA KLINIKE TEK PACIENTET QË I NËNSHTROHEN

NDËRHYRJES PERKUTANE KORONARE (PCI)"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

       Prof. Dr. Artan Goda                                                   Leonard Simoni

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Leonard Simoni duke klikuar në këtë link.

 

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×