Please select your page

Disertacion i Anila Monka - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISE

 

 

TEMA: "SHMANGIA E OBSTRUKSIONEVE KANALIKULARE DHE RECIDIVAVE

NË DACRYOCYSTORHINOSTOMY, ME PËRDORIMIN E TUBAVE TË SILIKONIT"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

     Prof. Dr. Sulejman Zhugli                                             Anila Monka

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Anila Monka duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×