Please select your page

Disertacion i Entela Puca - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISE

 

 

TEMA: "TIROIDITI KRONIK HASHIMOTO DHE KORRELACIONI ME KANCERIN E
DIFERENCUAR TË TIROIDES
"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

      Prof. Dr. Agron Ylli                                                    Entela Puca 

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Entela Puca duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×