Please select your page

Disertacion i Musa Qazimi - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISE

 

 

TEMA: "DETERMINANTËT PSIKO-SOCIALË TË GJENDJES SHËNDETËSORE

NË POPULLATËN ADULTE TË KOSOVËS"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

      Prof. Dr. Luljeta Çakërri                                             Musa Qazimi 

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Musa Qazimi duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×