Please select your page

Disertacion i Edlira Harizi - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISE

 

 

TEMA: "VARIACIONET ANATOMIKE TË CIRKULUS WILLIS, MALFORMACIONET E TIJ

DHE KONSEKUENCAT KLINIKE TË TYRE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

           Prof. Dr. Sazan Gabrani                                           Edlira Harizi       

                                                                     

           Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Edlira Harizi duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×