Please select your page

Disertacion i Eglantina Molosiu - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISE

 

 

TEMA: "DEPISTIMI I ANOMALIVE TË REFRAKSIONIT NË FËMIJËT

E GRUPMOSHËS 3-9 VJEÇ NË RRETHIN FIER"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

                 Prof. Dr. Sulejman Zhugli                                         Eglantina Molosiu    

                                                                      

           Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Eglantina Molosiu duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×