Please select your page

Disertacion i Albana Daka - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISE

 

 

TEMA: "VLERËSIMI LABORATORIK I BIOMARKUESVE TË RINJ

TË PREEKLAMSISË PËR DIAGNOZËN E HERSHME TË SAJ"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

      Prof. Dr. Anyla Bulo                                                  Albana Daka  

                                                                      

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Albana Daka duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×