Please select your page

Disertacion i Sonil Mone - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISE

 

 

TEMA: "INCIDENCA E MBARTËSVE STREPTOKOKSIK NË PRAKTIKËN ORL"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

   Prof. Dr. Pjerin Radovani                                         Sonil Mone  

                                                                      

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Sonil Mone duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×