Please select your page

Disertacion i Marjeta Tanka - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISE

 

 

TEMA: "VARIACIONET ANATOMIKE TË TRUNGUSIT CELIAK"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

         Prof. Dr. Sofika Qamirani                                         Marjeta Tanka 

                                                                      

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Marjeta Tanka duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×