Please select your page

Disertacion i Alma Robo - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISE

 

 

TEMA: "SEROSURVEJANCA E FRUTHIT NË GRATË SHTATZËNA DHE NË FËMIJËT 0-12 MUAJSH,

SI DHE TEK NËNAT E TYRE NË DISA ZONA TË VENDIT TONË"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

   Prof. Dr. Betim Byku                                                 Alma Robo 

                                                                      

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Alma Robo duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×