Please select your page

Disertacion i Roland Hasa - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISE

 

 

TEMA: "VLERAT E MDCT ANGIOGRAFISË DHE EKOGRAFISË NË DIAGNOZËN E STENOZAVE

TË ARTERIEVE TË EKSTREMITETEVE INFERIORE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

   Prof. Dr. Krenar Preza                                                 Roland Hasa 

                                                                      

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Roland Hasa duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×