Please select your page

Disertacion i Valbona Alliu - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISE

 

 

TEMA: "NDIKIMI I MËNYRËS SË JETESËS TEK KARDIOPATËT ISKEMIK

DHE EDUKIMI I TYRE NË KËNDVËSHTRIMIN INFERMIEROR"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

      Prof. Dr. Idriz Balla                                              Valbona Alliu 

                                                                      

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Valbona Alliu duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×