Please select your page

Disertacion i Arjan Salia - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "KANCERI KOLO-REKTAL. ROLI I MARKUESVE TUMORAL NË DIAGNOSTIKIM,

PËRGJIGJEN POST-OPERARORE DHE NDJEKJEN E PACIENTIT"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

    Prof. Dr. Mehdi Agolli                                               Arjan Salia 

                                                                      

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Arjan Salia duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×