Please select your page

Disertacion i Irena Thoma - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "SKIZOFRENIA SUPER-REFRAKTARE. ASPEKTE SOCIO-DEMOGRAFIKE,

PSIKOPATOLOGJIKE DHE FAKTORËT PARASHIKUES PËR NJË

PËRGJIGJE TË MIRË NDAJ MJEKIMIT"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

    Prof. Dr. Anasatas Suli                                              Irena Thoma 

                                                                      

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Irena Thoma duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×