Please select your page

Disertacion i Zamir Demiraj - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "KLASIFIKIMI DHE METODAT E TRAJTIMIT TË FRAKTURAVE TË FUNDIT

DISTAL TË RADIUSIT. PËRDORIMI I FIKSATORIT EKSTERN «PERCY»(PERCY FX) NË

TRAJTIMIN E FRAKTURAVE KOMINUTIVE INTRA-ARTIKULARE TË FUNDIT

DISTAL TË RADIUSIT."

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

         Prof. Dr. Eduard Gjika                                               Zamir Demiraj

                                                                      

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Zamir Demiraj duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×