Please select your page

Disertacion i Zejne Buja - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "PASOJAT POSTKOMBUSTIONALE DHE TRAJTIMI KIRURGJIKAL PLASTIK

NЁ VARЁSI TЁ VEÇORIVE REGJIONALE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

    Prof. Dr. Gjergji Belba                                               Zejne Buja

                                                                      

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Zejne Buja duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×