Please select your page

Disertacion i Henri-Kolani - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "ANASTOMOZAT KOLO-REKTALE TË SIPËRME DHE TË POSHTME.

TEKNIKAT OPERATORE. KOMPLIKACIONET E HERSHME DHE TË VONSHME"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

    Prof. Dr. Etmont Çeliku                                            Henri Kolani

                                                                      

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Henri Kolani duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×