Please select your page

Disertacion i Eugen Enesi - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "HEMORAGJIA SUBARAKNOIDALE NGA RUPTURA E ANEURIZMAVE INTRAKRANIALE,

ANALIZA DHE KORRELIMI I SHKAQEVE, EKZAMINIMET NEURORADIOLOGJIKE,

TRAJTIMI DHE NDJEKJA E ECURISË SË TYRE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

    Prof. Dr. Mentor Petrela PU-PH Paris                     Eugen Enesi

                                                                      

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Eugen Enesi duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×