Please select your page

Disertacion i Nadire Jani - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "SËMUNDJA STREPTOKOKSIKE EPIDEMIOLOGJIA E INFEKSIONEVE STREPTOKOKSIKE

NË RRETHIN E DURRËSIT, ANGINAT STREPTOKOKSIKE 

(VEÇORITË EPIDEMIOLOGJIKE, KLINIKE DHE TERAPEUTIKE)"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

  Prof. Dr. Arjan Harxhi                                                Nadire Jani

                                                                      

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Nadire Jani duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×