Please select your page

Disertacion i Dorian Kostandini - FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

TEMA: "LEZIONET PREKANCEROZE TË REGJIONIT ORO - MAKSILO - FACIAL"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

            Prof. Dr. Ramazan ISUFI                                           Dorian Kostandini

                                                                      

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Dorian Kostandini duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×