Please select your page

Disertacion i Lindita Ajazaj-Berisha - FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: "ASPEKTET EPIDEMIKE E KLINIKE TË ETHEVE 

HEMORRAGJIKE KONGO-KRIME NË KOSOVË 2006-2011"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

                    Prof. Dr. Dhimitër Kraja                                           Lindita Ajazaj-Berisha

                                                                      

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Lindita Ajazaj-Berisha duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×