Please select your page

Projekti: "Polimorfizmi gjenetik i sistemit HLA në popullatën shqiptare dhe roli i markuesve imunologjikë dhe imunogjenetikë në realizimin e transplanteve dhe diagnozën e sëmundjeve autoimmune"

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UNIVERSITETI  I  MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI  I  MJEKËSI

NJËSIA BAZË E LABORATORËVE - SHËRBIMI I IMUNOLOGJISË 

DHE PAJTUESHMËRISË INDORE

  

Titulli i Projektit:

"POLIMORFIZMI GJENETIK I SISTEMIT HLA NË POPULLATËN SHQIPTARE DHE ROLI I MARKUESVE IMUNOLOGJIKË

 DHE IMUNOGJENETIKË NË REALIZIMIN E TRANSPLANTEVE DHE DIAGNOZËN E SËMUNDJEVE AUTOIMMUNE"

                           

  Drejtues i grupit kërkimor: Prof. Dr. Genc Sulcebe,

Përgjegjës i Shërbimit të Imunologjisë dhe Pajtueshmërisë indore   

  

Konsultoni Projektin e plotë duke klikuar në këtë link.

 

 

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×