KUOTAT E PRANIMIT DHE TARIFAT E SHKOLLIMIT PËR PROGRAMET E CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMET E INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT, PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

KUOTAT E PRANIMIT DHE TARIFAT E SHKOLLIMIT PËR PROGRAMET E CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMET E INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT, PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019