Please select your page

 

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, në bazë të njoftimit të Ambasadës së Republikës së Turqisë në Tiranë, informon studentët e diplomuar mbi mundësinë për aplikim për bursat studimore që akordohen për studentët e huaj nga Republika e Turqisë për të vazhduar studimet universitare dhe pasuniversitare në Turqi, për vitin 2017.

Të dhënat e përgjithshme dhe kushtet për bursat mund të gjenden online në adresën: www.turkiyeburslari.gov.tr

Informacione të mëtejshme lidhur me datat, kriteret dhe procedurat e aplikimit mund t'i gjeni: 
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/2017-turkiye-burslari-lisansustu-basvurulari/
.

 

                      REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 18.01.2017


 

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon profesorët dhe studentët e Fakultetit të Mjekësisë mbi njoftimin e Dekanatit të Fakultetit të Mjekësisë. 

Dekanati i Fakultetit të Mjekësisë njofton se proçesi mësimor dhe ciklet e leksioneve vijonë sipas Planeve Mësimore të miratuara të shtyra me 1 javë.

 

                      REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 16.01.2017


Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon kandidatët e interesuar mbi publikimin e Vendimit Nr. 148, datë 30.12.2016 të Rektorit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë "Për një ndryshim në Udhëzimin Nr. 26, datë 01.12.2016 "Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e Specializimeve Afatgjata, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2016-2017"" dhe Udhëzimit Nr. 70, datë 30.12.2016, të Rektorit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë "Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr. 62, datë 01.12.2016, të Rektorit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë "Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e Specializimeve Afatgjata, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2016-2017""

 
 
 

Vendimi Nr. 148, datë 30.12.2016 dhe Udhëzimi Nr. 70, datë 30.12.2016 mund të konsultohen dhe shkarkohen në linkun e mëposhtëm:

 

                      REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 30.12.2016


Pas kërkesës së Universitetit të Mjekësisë, Tiranë publikohet Urdhri Nr. 10, datë 07.01.2017, i Ministrit të Shëndetësisë "Për marrjen e masave për parandalimin e përhapjes së virusit të gripit". Procesi mësimor do të rifillojë ditën e hënë më datë 16 janar 2017.

 
 

 

                      REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 07.01.2017


Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon studentët e interesuar të Fakultetit të Mjekësisë Dentare mbi listën e dokumentave që duhet të paraqesin aplikantët për bursë të viteve të dyta e lart për vitin akademik 2016-2017 në Fakultetin e Mjekësisë Dentare.

 
 
 

Lista mund të konsultohet dhe shkarkohet në linkun e mëposhtëm:

 

                      REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 29.12.2016


Ministria e Arsimit dhe Sportit
Ministria e Shëndetësisë
Universiteti i Tiranës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Kamerinos
Instituti Alb-Shkenca
Research 4 Life
Google for Education
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rrjeti Akademik Shqiptar - Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjetit Telematik
Central European Exchange Program for University Studies
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Padova
Charles University

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×