Please select your page

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë njofton stafin akademik të interesuar mbi mundësinë e pjesëmarrjes në seminarin kombëtar me temë "Korniza shqiptare e kualifikimeve". Seminari kombëtar HERE organizohet nga Zyra Erasmus+ në Shqipëri në bashkëpunim me grupin e Eksperteve të Reformës së Arsimit të Lartë HERE dhe zhvillohet më datë 7 nëntor 2016, në ambientet e Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës.

Seminari ka për objektiv nxitjen e reflektimit dhe debatit midis pedagogëve, ekspertëve, zyrtarëve publik dhe komunitetit të biznesit mbi zhvillimet e fundit për sa i përket kornizës shqiptare të kualifikimit dhe rrjedhojat në Arsimin e Lartë dhe shoqërinë e gjerë. Aktiviteti pritet të mbledhë më shumë se 100 përfaqësues nga universitet e vendit, ministritë e ndryshme, agjencitë publike që veprojnë në arsimin e lartë, ekspertët shqiptarë dhe të BE-së, komuniteti i biznesit etj.

Për çdo informacion të mëtejshëm, mund të kontaktoni me Zyrën Erasmus+ në Shqipëri në adresën elektronike: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

                REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 01.11.2016


Universiteti i Mjekësisë, Tiranë njofton mbi hapjen e thirrjes së aplikimeve për shkëmbime në kuadër të Programit Evropian "Erasmus+". Aplikimet janë të hapura për studentët dhe stafin akademik të programit të integruar të studimeve të ciklit të dytë Master i Shkencave në "Farmaci", që janë të interesuar të kryejnë një periudhë shkëmbimi në Universitetin e Kamerinos, në Itali.

1) Aplikimi për studentët:
- student në programin e integruar të studimeve të ciklit të dytë Master i Shkencave në "Farmaci" (Nuk mund të aplikojnë studentët e regjistruar në vitin e parë).

Kohëzgjatja e shkëmbimeve: 6 muaj.
Kuotat e thirrjes për studentët: 3 kuota.

Gjuha e programit të shkëmbimit është gjuha italiane për programet e studimit në gjuhën italiane (minimumi i kërkuar është niveli A2, në certifikatat e njohura CELI, CILS, PLIDA) dhe gjuha angleze për programet e studimit në gjuhën angleze (minimumi i kërkuar është niveli B2, në certifikatat e njohura TOEFL, IELTS, Cambridge, TOEIC, GESE, APTIS).

Dokumentat e nevojshme për aplikim:

- CV në gjuhën angleze;
- Kopje e Pasaportës;
- Vërtetim studenti;
- Listë e notave;
- Letër Motivimi në gjuhën angleze;
- Certifikatë e gjuhës.

Kriteri preferencial për përzgjedhje të studentëve është nota mesatare ku do të përzgjidhet ajo më e lartë.

Programet e studimit në Farmaci në Universitetin e Kamerinos janë si më poshtë:

Për më shumë informacione, mund të konsultoni linkun e mëposhtëm: http://www.unicam.it/offertaformativa

 

2) Aplikimi për stafin akademik:

- staf akademik në programin e integruar të studimeve të ciklit të dytë Master i Shkencave në "Farmaci" (Personeli që aplikon si staf akademik duhet të jetë në marrëdhënie pune në Departamentin e Farmacisë të Fakultetit të Mjekësisë).

Kohëzgjatja e shkëmbimit për stafin akademik: 14 ditë (minimumi 8 orë mësimdhënie në javë).

Kuota e thirrjes për stafin akademik: 1 kuotë.

Gjuha e programit të shkëmbimit është gjuha italiane për programet e studimit në gjuhën italiane (minimumi i kërkuar është niveli B2, në certifikatat e njohura CELI, CILS, PLIDA) dhe gjuha angleze për programet e studimit në gjuhën angleze (minimumi i kërkuar është niveli B2, në certifikatat e njohura TOEFL, IELTS, Cambridge, TOEIC, GESE, APTIS).

Dokumentat e nevojshme për aplikim:

- CV në gjuhën angleze;
- Kopje e Pasaportës;
- Vërtetim punësimi;
- Letër Motivimi në gjuhën angleze;
- Certifikatë e gjuhës.

Afati i fundit për aplikim: 23 Nëntor 2016, ora 24:00.

Aplikimi kryhet vetëm online në linkun e mëposhtëm: https://form.jotformeu.com/63041989259366

Për më shumë informacion mbi këtë thirrje mund të na kontaktoni në Zyrën e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.


Ju urojmë suksese në aplikim!

 

                REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 31.10.2016

 


Në kuadër të thirrjes për Projekt-Propozime PRoF 2017 Award së shpallur nga Universiteti Ghent, në Belgjikë, dhe informacionit të përcjellë nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon stafin akademik të interesuar mbi pjesëmarrjen në këtë thirrje.

PRoF 2017 Award është një konsorcium inovativ evropian, i cili ka filluar aktivitetin e tij në vitin 2009 dhe që grupon së bashku organizata dhe më shumë se 300 profesionistë të kujdesit shëndetësor nga disiplina të ndryshme të cilat mendojnë për evoluimin e sistemeve të këtij kujdesi. Fuqia e konsorciumit qëndron në qasjen e saj interdisiplinore, ku organizatat e kujdesit shëndetësor punojnë së bashku me qendrat kërkimore, universitetet dhe kompanitë për të krijuar vizione për të ardhmen. Secila prej këtyre vizioneve është realizuar si një "dhomë koncept- concept room" të cilat mund të vizitohen nga të gjithë në Poperinge – Belgjikë.

Juria e Projektit do të përzgjedhë tre projekte fituese, që do të ftohen të paraqesin punën dhe rezultatet e tyre në Simpoziumin Ndërkombëtar, i cili do të zhvillohet më datë 17 Maj 2017 në Universitetin Ghent. Njërit nga 3 fituesit e përzgjedhur do t'i jepet çmimi Prof (me një vlerë prej 10.000 €).

Për informacione më të detajuara mund të konsultoni sitin: www.prof-projects.com

  1. Formularët
  2. Informacioni mbi thirrjen

 

                REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 25.10.2016


 

Lajmërohen kandidatët nga Lugina e Preshevës, të cilët kanë rezultuar me pikë të barabarta në përzgjedhjen e tyre në programet e studimit të integruar të ciklit të dytë Master i Shkencave në Mjekësi e Përgjithshme dhe Master i Shkencave në Stomatologji, se ditën e enjte, më datë 27 Tetor 2016, në orën 12:00, do të zhvillohet shorti për përzgjedhjen e tyre në përputhje me kuotat dhe kriteret e miratuara.

 

 

                REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 25.10.2016


 

 

Njoftohen kandidatët nga Republika e Kosovës, kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci se informacionin lidhur me listat përfundimtare të kandidatëve fitues sipas programeve të studimit, si dhe procesin e metejshëm të regjistrimit të tyre do ta gjejnë pranë fakulteteve përkatëse të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë. 

 

                      REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 17.10.2016

 


Ministria e Arsimit dhe Sportit
Ministria e Shëndetësisë
Universiteti i Tiranës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Kamerinos
Instituti Alb-Shkenca
Research 4 Life
Google for Education
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rrjeti Akademik Shqiptar - Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjetit Telematik
Central European Exchange Program for University Studies
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Padova
Charles University

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×