Please select your page

KRITERET, KUOTAT DHE PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT SË KANDIDATËVE QË APLIKOJNË PËR TRANSFERIMIT TË STUDIMEVE DHE PËR PROGRAMET E DYTA STUDIMI, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon kandidatët e interesuar mbi procedurën e transferimit të studimeve në programet e ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, si dhe mbi procedurën e programeve të dyta të studimit në vitin akademik 2014-2015, si më poshtë:

Aplikimet për këto dy procedura janë të hapura pranë sekretarive mësimore të fakulteteve të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë nga data 1 Tetor deri në orën 12.00 të datës 6 Tetor 2014

 

 

 

                                                                                                     REKTORATI

 

 

 

Ministria e Arsimit dhe Sportit
Ministria e Shëndetësisë
Universiteti i Tiranës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Kamerinos
Instituti Alb-Shkenca
Research 4 Life
Google for Education
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rrjeti Akademik Shqiptar - Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjetit Telematik
Central European Exchange Program for University Studies
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Padova
Charles University

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×