Please select your page

MUNDËSI APLIKIMI NË THIRRJET E HAPUR PËR BURSA PËR DOKTORATA NË UNIVERSITETE GJERMANE


Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon kandidatët e interesuar
 mbi thirrjet e hapura, me bursë, të ofruara nga universitetet Gjermane për studentë me formim në fushën e mjekësisë së përgjithshme, që dëshirojnë të aplikojnë në ciklin e tretë të studimeve "Doktoratë" në profilet mjekësore të shpallura, si më poshtë: 

 

                      REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 08.03.2017

Ministria e Arsimit dhe Sportit
Ministria e Shëndetësisë
Universiteti i Tiranës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Kamerinos
Instituti Alb-Shkenca
Research 4 Life
Google for Education
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rrjeti Akademik Shqiptar - Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjetit Telematik
Central European Exchange Program for University Studies
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Padova
Charles University

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×