Please select your page

MUNDËSI APLIKIMI NË THIRRJEN E SHKOLLËS VERORE BAVAREZE "E ARDHMJA E KUJDESIT SHËNDETËSOR"

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon kandidatët e interesuar mbi Shkollën Verore bavareze "E ardhmja e kujdesit shëndetësor", që do të zhvillohet në Nuremberg dhe Weiden, në Gjermani, nga data 24 korrik deri më datë 4 gusht 2017.  Tematika është e lidhur me konceptet e reja nga fushat e Disiplinave inxhinierike në sektorin e kujdesit shëndetësor: Digjitalizimi, kontrolli i infeksionit dhe plakja e shoqërisë, dhe do të përfshijë 40 studentë nga fushat e studimit të infermierisë, mjekësisë, shëndetit publik dhe inxhenierisë. Shkolla verore do të zhvillohet në gjuhën angleze.

In the last decade health care services have been facing multiple and complex challenges with regards to the demands of an ageing society and complex requirements in infection control. There is consensus that innovative technologies and digitalisation are playing a key role in achieving efficient and effective health care delivery on a high-quality level for European citizens. Nurses are the largest professional group within healthcare. Therefore, collaboration between engineers and nurses as well as between industry and universities are of utmost importance and need to be promoted.
The language of the International Summer School will be English enabling 40 students from the fields of nursing and health as well as medical and engineering specialties to exchange on, understand and learn about the following current issues the health care sector is facing:

  • Digitalisation
  • Infection Control
  • Ageing Society

Learning together in an international group fosters the participants’ ability to develop ideas for innovative technologies in health care whilst considering socio-cultural, ethical and professional aspects as well as differences in health care systems. Lectures and keynotes give an overview on current health care issues. Workshops, visits of laboratories, health care institutions and companies will intensify the learning experience.

The Bavarian Summer School takes place at  the Lutheran University of Applied Sciences Nürnberg and the OTH Amberg-Weiden – Technical University of Applied Sciences, Faculty of Medical Engineering Weiden. Both regions combine a beautiful historical setting in a strong economic region with leading high tech companies and institutions in the health care industry.

Afati i fundit për aplikim është data: 15/04/2017

Për informacione të mëtejshme, mund të konsultoni faqen web zyrtare, në linkun e mëposhtëm:
www.study-work-international.de/en/summer-school-swi

                      REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më: 05.04.2017

Ministria e Arsimit dhe Sportit
Ministria e Shëndetësisë
Universiteti i Tiranës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Kamerinos
Instituti Alb-Shkenca
Research 4 Life
Google for Education
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rrjeti Akademik Shqiptar - Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjetit Telematik
Central European Exchange Program for University Studies
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Padova
Charles University

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×