LISTAT PARAPRAKE TË KANDIDATËVE NGA TROJET SHQIPTARE, ATYRE ME AFTËSI TË KUFIZUARA, SI DHE NGA KOMUNITETI ROM – EGJIPTIAN, QË KANË APLIKUAR PRANË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

LISTAT PARAPRAKE TË KANDIDATËVE NGA TROJET SHQIPTARE, ATYRE ME AFTËSI TË KUFIZUARA, SI DHE NGA KOMUNITETI ROM – EGJIPTIAN, QË KANË APLIKUAR PRANË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikohen listat paraprake të kandidatëve nga trojet shqiptare, atyre me aftësi të kufizuara, si dhe nga komuniteti Rom – Egjiptian, që kanë aplikuar pranë Universitetit të Mjekësisë, Tiranë:

Listat për Fakultetin e Mjekësisë http://www.fakultetimjekesise.edu.al/arkiv/677-renditjet-paraprake-per-pranimin-e-studenteve-nga-trojet-per-vitin-2018-2019.html

Listat për Fakultetin e Mjekësisë Dentare http://www.fmd.edu.al/trojet2017.html

Listat për Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike  Fizioterapi, Imazheri, InfermieriLogopedi, Mami, Teknik Laboratori, Kuota të veçanta