Please select your page

Logo-UMT4

 

Në bazë të Vendimit Nr. 53 të Senatit Akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, datë 23.10.2015 "Për një ndryshim në Vendimin nr. 27 datë 24.07.2015 "Për miratimin e formularit të vlerësimit të kandidatëve për rekrutim për personel akademik në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë"Universiteti i Mjekësisë, Tiranë fton kandidatët e interesuar që të konsultojnë formularin zyrtar të ndryshuar me Vendim të Senatit Akademik mbi vlerësimin e kandidatëve që do të aplikojnë për rekrutim të personelit akademik në njesitë e këtij Universiteti.

Klikoni këtu për të konsultuar Formularin e vlerësimit të kandidatëve për rekrutim për personel akademik në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë PDF-icon

 

                            REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

                 

Publikuar më 16.11.2015

 

 


Ministria e Arsimit dhe Sportit
Ministria e Shëndetësisë
Universiteti i Tiranës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Kamerinos
Instituti Alb-Shkenca
Research 4 Life
Google for Education
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rrjeti Akademik Shqiptar - Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjetit Telematik
Central European Exchange Program for University Studies
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Padova
Charles University

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×