Neurokirurgjia  Shqiptare në Organin Shkencor të Shoqatës Amerikane të Neurokirugjisë

Neurokirurgjia Shqiptare në Organin Shkencor të Shoqatës Amerikane të Neurokirugjisë

Prof. Dr. Mentor Petrela,  një nga personalitetet e shquar të Neurokirugjisë në Shqipëri , përcjell përmes një artikulli botuar në Organin Shkencor të Shoqatës Amerikane të Neurokirugjisë, një terësi tejet interesante faktesh, ngjarjesh dhe  dukurish të rëndësishme , që i përkasin së kaluarës së Neurokirugjisë dhe zhvillimit të pandërprerë të saj në Shqipëri.

Mirënjohje për Prof. Dr.Mentor Petrelën , për kontributin e tij shumëvjeçar në zhvillimin e Neurokirurgjisë Shqiptare.

 http://aansneurosurgeon.org/inside-neurosurgeon/haud-ignota-ioguor-neurosurgery-albania/