NJOFTIM LIDHUR ME SONDAZHIN KOMBËTAR TË STUDENTËVE

NJOFTIM LIDHUR ME SONDAZHIN KOMBËTAR TË STUDENTËVE

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë njofton të gjithë studentët se ditën e nesërm do të nisë shpërndarja e pyetësorit lidhur me zhvillimin e Sondazhit Kombëtar të Studentëve, në të gjitha adresat e email-ve.

Realizimi i SKS është detyrim ligjor në kuadër të sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë dhe për këtë arsye ftohet çdo student të shpreh mendimin e tij.